Procesný inžinier - vstrekovanie plastov

proces, inžinier, plasty, lisovňa, vstrekolis, analýza, technik
Key facts
Location
Trnava
Department
Production

Výrobný závod v Trnave rozširuje team procesných špecialistov pre divíziu vstrekolisovne. 

Do nášho mladého 30+, ale skúseného a odhodlaného teamu hľadáme tretieho profíka, ktorý ovláda procesy a technológiu spracovania plastov vstrekovaním a vie toto know-how aj reálne použiť pri navrhovaní a optimalizácii procesov.

TOP PROFIL :

 • má technické vzdelanie a vie navrhovať/vylepšovať procesy vo výrobe tak, že procesy prinášajú úsporu a zefektívňujú výrobu
 • je nielen teoretik-obkecávač, ale aj technický guru, ktorý pozná vstrekolisy a keď treba vyhrnie rukávy a zasiahne (nielen) v krízových situáciach
 • je schopný a ochotný odovzdávať svoje odborné know-how juniornejším kolegom
 • vie a chce hľadať príčiny problémov a porúch vo výrobe a zároveň prichádza s riešeniami na ich odstránenie
 • je schopný plánovať a koordinovať team potrebný k priebehu skúšok (tzv. trialov), na testovanie nových procesov / produktov či nábeh novej výroby
 • je schopný komunikovať so všetkými úrovňami v závode od projektového riadenia cez technikov až po operátora obsluhujúceho vstrekolis
 • so zahraničnými klientami a dodávateľmi bez problémov komunikuje technicky aj organizačne v anglickom jazyku
 • je nápomocný a rád odborne podporí ostatné oddelenia v riešení prípadných reklamácií 
 • tvorbu a riadenie technickej/prevádzkovej dokumentácie berie ako neoddeliteľnú súčasť svojej práce

 

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY:

 • VŠ vzdelanie technického smeru
 • Anglický jazyk min. B2 - ústna aj písomná komunikácia
 • Prax ako špecialista/procesný inžinier/technológ na vstrekolisovni min. 3 roky
 • Znalosti z oblasti finančného a projektového prostredia sú veľmi vítané
 • Automotive prostredie a znalosť základných nástrojov a techník / norma IATF sú taktiež vítané
 • Samostatná, dobre zorganizovaná osobnosť je samozrejmosťou

 

V prípade, že Vás profil, ktorý hľadáme neodradil, budeme radi, ak sa nám prihlásite prostredníctvom e-mailu hr.slovakia@fremach.com alebo sa môžete informovať telefonicky na čísle +421 905 695 701.

Stačí nám zaslať Váš životopis v slovenskom jazyku, podporiť svoju kandidatúru na nami hľadaného profíka môžete priložením zaujímavého motivačného listu. 

Ak vyhodnotíme Váš profil pozitívne, môžete očakávať pozvanie na osobné stretnutie do cca 7. kalendárnych dní od prijatia Vášho životopisu.