Preventieadviseur niveau 2

Key facts
Location
Izegem

Als preventieadviseur sta je aan het hoofd van onze interne dienst. Je geeft advies aan de organisatie omtrent welzijn op het werk en volgt daarbij de wettelijke reglementeringen en interne procedures.

Je werkt actief mee aan de identificatie van gevaren, je geeft aanbevelingen over de vastgestelde risico's en doet voorstellen over mogelijke (preventieve) maatregelen. Dit gebeurt in nauw overleg met het management.

Je staat in voor het opleiden van de hiërarchische lijn om zo een veilige werkomgeving te creëren.

Daarnaast ben je ook het aanspreekpunt van de externe diensten en word je aangesteld als secretaris van het CPBW.

Deeltijdse job:  12 uren per week vrij te presteren in 5 dagen per week